Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mówiąc najprościej jest to zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami lub innymi sytuacjami losowymi w wyniku których ponieśliśmy uszczerbek w mieniu lub zdrowiu. Realizacja ubezpieczenia odbywa się w taki sposób, że towarzystwo ubezpieczeniowe w którym wykupiona jest polisa wypłaca nam zadośćuczynienie za poniesione szkody. Oczywiście aby liczyć na wypłatę kwoty ubezpieczenia, to musimy posiadać aktualną polisę, która obejmuje rodzaj zdarzenia w wyniku którego ponieśliśmy szkodę.

Wyróżniamy kilka podstawowych form ubezpieczenia, mianowicie:
– ubezpieczenie komunikacyjne,
– ubezpieczenie majątkowe,
– ubezpieczenie na życie,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– oraz ubezpieczenie korporacyjne.

Ubezpieczenie majątkowe jest to takie ubezpieczenie, które zabezpiecza od utraty lub uszkodzenia naszą własność majątkową. Jako przykład ubezpieczenia majątkowego podać możemy ubezpieczenie nieruchomości. Jeżeli jesteśmy posiadaczami domu lub mieszkania to gdy je opuszczamy to chcemy mieć spokojną głowę, że nie wydarzy się w nim nic złego. Ale nie zawsze to co chcemy jest tożsame z tym co się zdarzy. Tak więc aby spokojnie móc jechać na wyjazd weekendowy, czy na kilkutygodniową wycieczkę wakacyjną należy zabezpieczyć się wykupując odpowiednią polisę. W momencie nabycia polisy należy jednak zapoznać się z jej warunkami. Warunki ubezpieczenia czasami mogą nie obejmować niektórych typów zdarzeń, na przykład włamania lub zniszczenia mienia. Jeżeli chcemy być zabezpieczeni na wypadek takich zdarzeń należy wykupić ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmują wskazane zdarzenia. Czasami wiąże się to z większą opłatą przy wykupie ubezpieczenia, lub z koniecznością podpisania aneksu do umowy. Jednak wydaje się, że wykupując polisę warto należycie zadbać o wszystkie szczegóły.

Innym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie firmy. Jak ważnym zagadnieniem jest zakup ubezpieczenia firmy wie chyba każdy odpowiedzialny menedżer lub właściciel firmy. Ubezpieczenie firmy ma na celu chronić interesy przedsiębiorcy przed nieuczciwymi kontrahentami. Niejednokrotnie zdarzało się, że to właśnie przez nieuczciwych kontrahentów wiele firm wpadało w wielkie problemy finansowe. Dlatego ubezpieczenie firmy w wielu przypadkach może pozwolić na uniknięcie nieprzewidzianych problemów.

Leave a Comment