Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mówiąc najprościej jest to zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami lub innymi sytuacjami losowymi w wyniku których ponieśliśmy uszczerbek w mieniu lub zdrowiu. Realizacja ubezpieczenia odbywa się w taki sposób, że towarzystwo ubezpieczeniowe w którym wykupiona jest polisa wypłaca nam zadośćuczynienie za poniesione szkody. Oczywiście aby liczyć na wypłatę kwoty ubezpieczenia, to musimy posiadać aktualną polisę, która obejmuje rodzaj zdarzenia w wyniku którego ponieśliśmy szkodę.

Read More