Geotechnika, metody badań i zadania

Geotechnika, metody badań i zadania

Geotechnika jest ściśle powiązaną z inżynierią lądową. Firmy geotechniczne zajmują się badaniem gruntów pod kątem budowania i projektowania budynków, a w krajach gdzie występują trzęsienia ziemi, oceniają warunki gruntowe. Badania geotechniczne odbywają się na 3 etapach: badania wstępne, w czasie budowania, oraz kontrolę w czasie używania budynku.

Read More