Niezależny doradca finansowy dobrym wyborem?

Ludzie coraz częściej w obawie o swoje pieniądze zasięgają porady profesjonalisty w tych kwestiach. Najczęściej wybór pada na doradcę finansowego. Jest on osobą, która pomaga klientom realizować cele finansowe, między innymi kredyt, pożyczkę, ubezpieczenie na życie, fundusz inwestycyjny i emerytalny.

Doradca finansowy odpowiada za opracowywanie pakietów rozwiązań finansowych odpowiadających indywidualnym potrzebom klienta. Poza tym, odpowiada on za komunikację i budowanie dobrych relacji z klientem.

Musimy zdawać sobie sprawę, że doradcę finansowego znajdziemy wielu instytucjach finansowych, jak open finance czy w bankach, ale możemy również skorzystać z usług niezależnego doradcy finansowego (www.monikarytel.pl). Nie jest on związany z żadną instytucją finansową i nie sugeruje zakupu produktów konkretnego podmiotu. Dzięki temu wybór przez niego proponowany jest szerszy, co może skutkować większą skutecznością w wyszukiwaniu najkorzystniejszych ofert.

Przekazuje on klientowi fachową wiedzę i przygotowuje go do samodzielnego wyboru produktów spośród wszystkich dostępnych na rynku (np. ubezpieczenie, jednostka uczestnictwa, kredyt gotówkowy, pożyczka, lokata i inne). Kontakt doradcy z klientem nie kończy się na sporządzeniu planu finansowego, lecz opiera się o bieżące monitorowanie i zdawanie sprawozdań z podejmowanych działań. W razie potrzeby plan finansowy można zmodyfikować za zgodą klienta.

Postępująca inflacja, zmienne oprocentowanie rachunków oszczędnościowych i kredytów to czynniki wpływające na konieczność właściwego dysponowania swoimi środkami finansowymi. W razie wątpliwości w tym zakresie warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego.

Leave a Comment