Geotechnika, metody badań i zadania

Geotechnika jest ściśle powiązaną z inżynierią lądową. Firmy geotechniczne zajmują się badaniem gruntów pod kątem budowania i projektowania budynków, a w krajach gdzie występują trzęsienia ziemi, oceniają warunki gruntowe. Badania geotechniczne odbywają się na 3 etapach: badania wstępne, w czasie budowania, oraz kontrolę w czasie używania budynku.

Jedna z metod badań geotechnicznych są wykopy. Wykonuje się je wraz z zastosowaniem wszelkich zabezpieczeń. Robi się je dwoma metodami; czołowo (przy dużych głębokościach), warstwowo (przy dużych szerokościach).

Zabezpieczanie wykopów musi się odbywać ściśle według przepisów BHP. Mówią one, że:

-przy wykopach do 1 metra ściany mogą być nieumocnione i niezabezpieczone

-przy wykopach o głębokości między 1 a 2 metry może nie być zabezpieczeń, jeżeli pozwalają na to wyniki badań geodezyjno-inżynierskie, a także wyniki badań gruntu.

– wykopy do głębokości do 4 metrów zabezpiecza się drewnianymi lub stalowymi umocnieniami.

Elementy rozpierające powinny być rozciągnięte do 1 metra w pionie, a w poziomie 1.5. Natomiast ten najwyższy powinien wystawać do 15 cm. Głównym zadaniem geotechników jest uwzględnienie podstawowych barier przyrody takich jak wody gruntowe, oraz jak najbardziej ekonomiczne zaprojektowanie fundamentów konstrukcji.

Można podsumować, że geotechnika to najbardziej odpowiedzialna dziedzina wiedzy budowlanej.

Leave a Comment